close
دانلود فیلم
فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز

Miss dr

Miss dr
ads
قالب وبلاگ

تعریف میدان برداری

میدان برداری تابعی است که به هر نقطه از فضا برداری رانسبت میدهد.نمونه ی آن میدان مغناطیسی یاالکتریکی یاگرانشی است درواقع میتوان گفت این میدان هر نقطه از فضا را به یک نقطه دیگر نسبت میدهد(نقاط ابتدا و انتهایی میدان) ضرب داخلی یک میدان برداری در گرادیان میزان شار ورودی یاخرجی از یک حجم کوچک را به مامی دهد و ضرب خارجی آن در یک گرادیان میزان چرخش(تاو)را به ما میدهد.

برای اطلاعات بیشتر درباره کرل و چرخش میدان برداری به اینجا مراجعه کنید.

قالب وبلاگ
قالب وبلاگ
چرا11 بعد؟

چرا11 بعد؟

درچه جهانی زندگی میکنیم؟

آیا زمان یک بعدی است؟

میتوان به گذشته سفرکرد؟

کامران وفا کیست؟

جهان های دیگر چگونه اثبات میشوند؟

چرا این بعد اضافی تاکنون پنهان مانده است؟

 

 

قالب وبلاگ

معنای فشردگی در ابعاد اضافی چیست؟

جهان ما4بعدی است. در تئوری ریسمان صحبت از26بعد میشود. سوال اینست که این ابعاد اضافی ازکجامی آیند؟ 

علت اینکه مادرکی ازین ابعاد نداریم اینست که بسیارکوچک و فشرده هستند. یک لوله ی بینهایت دراز را درنظر بگیرید مسلماسطح آن دوبعدی است اگر مورچه ای روی آن قرارداشته یاشد موقعیت آن با دوعدد مشخص میشود.فشرده بودن اصولا به این معناست که اگرمسافت کافی دریک راستاطی کنید به جای اول خود بازگردید.پس این لوله در یک بعدفشرده و دریک بعددیگر نافشرده است. اما اگرهمین مورچه روی یک کره باشد هردوبعد فشرده است.

اینک فرض کنید این لوله محیط بسیار کمی داشته باشد دراینصورت از نظرما یک بعدی محسوب میشود. ولی برای مورچه ای که روی آن قراردارد همچنان دوبعدی است.این بدلیل اختلاف ابعادی ماست.همچنین این موضوع میتواند برای ذرات بنیادی که بسیار کوچک هستند صادق باشد.

قالب وبلاگ
قالب وبلاگ
الیاف پلی استر و لباس های رنگی

الیاف پلی استر و لباس های رنگی

پلی استر بانام تجاریterylene یا dacron از ترکیب اتیلن گلیکول (همان ضدیخ معروف) و اسید ترفتالیک(terephthalic) بدست می آید ابتدا این کربوکسیلیک اسید را به صورت دی متیل ترفتالات در می آورند و بعد یک واکنش ترانس استریفیکیشن صورت میگیرد ایل الیاف در منسوجات کاربرد زیادی دارند لباسهایی که بااین مواد بافته میشوند چروک نشده و راحت شسته و خشک میشود.

قالب وبلاگ
سیلیکاژلSilica gel

سیلیکاژلSilica gel

این ماده جاذب بسیار خوب رطوبت (آب-فنول-آمین-الکل) میباشد.

احتمالا بسته هایی از این پلیمر سه بعدی را بارها درون لباس ها و کیفها دیده باشید. این ماده در دسیکاتور هم بکار میرود

وفرمول آن SiO2 است و جذب رطوبت آن از طریق پیوند هیدروژنی است. این ماده غیرسمی غیر قابل اشتعال وواکنش ناپذیر بوده و غبار شفاف آن در طولانی مدت ممکن است موجب سیلیکوزیس گردد. اما غبار غیرشفاف آن کاملا بی خطر است

سیلیکاژلsilica gel

قالب وبلاگ
Enol

Enol

انول چیست؟

نام دیگر انول آلکنول میباشد

آلکن+ هیدروکسیل====>> کربن باپیوند دوگانه که به گروه هیدروکسیل متصل است اگر از دوطرف متصل باشد اندیول میگویند

انول

 

این ترکیب باجداشدن هیدروژن کربن آلفا بدست می آید. هیدروژنهای کربن آلفا خصلت اسیدی دارند.

قالب وبلاگ
این زنبور از خورشید انرژی میگیرد

این زنبور از خورشید انرژی میگیرد

این زنبور سرخ آسیاییدر همه جای ایران دیده می شود.

طول ملکه آن 25تا35 میلیمتر است. در سال 2010 اکتشاف جالبی نشان داد که این حشرات با رنگیزه هایی که در قسمت شکم دارند نور را به انرژی تبدیل میکند کاری شبیه فتوسنتز!

این زنبور ها معمولا گوشتخوارند ولی گاهی مواد قندی هم میخورند و به شکار زنبورهای دیگر علاقمندند. درون بدن زنبور کشته شده تخم میگذارند تا درحین رشد از مواد غذایی آن استفاده کند.

قالب وبلاگ
با فراوانترین پروتئین جهان آشنا شوید

با فراوانترین پروتئین جهان آشنا شوید

روبیسکو(ریبولوز بیس فسفات کربوکسیلاز اکسیژناز) 50% از کل پروتئین های برگ گیاه را شامل میشود

این آنزیم در چرخه کالوین کربن دی اکسید را به ریبولوز 1و5-بیس فسفات (قند 5 کربنه)می افزاید و قند 6 کربنه ناپایدار میسازد که بلافاصله به 3PG (تری فسفو گلیسرات) تبدیل میشود.

این آنزیم در شرایط ناخواسته در تنفس نوری هم نقش دارد.

روبیسکو

ابزار های مفید وبلاگ نویسان

پشتیبانی