close
تبلیغات در اینترنت
MHC چیست؟

MHC چیست؟

MHCیاMAJOR HISTOCOMPATIBILITY  COMPLEX     عضو شوید ومطالب رادنبال کنید. سوالات درادامه مطلب پاسخ داده میشوند.  کمپلکس سازگاری بافتی اصلی درواقع همان پروتئین های سطحی هستند که باعث شناسایی سلول خودی وبیگانه میگردند. درپیوندعضو تلاش میکنند بیشترین شباهت رابین mhcدهنده وگیرنده بیابند وهمچنین ازآن برای تعیین نسبت والدین وفرزندان استفاده میگردد درانسان آنهارا(HLA(HUMAN LEUKOCYTE ANTIGENمینامند که انواع مختلفی دارند نیمی ازآنتی ژنهای هرفردشبیه پدر ونیمی دیگر شبیه مادرمیباشد.
Miss dr

امروز : دوشنبه 26 آذر 1397

خانه انجمن ورود ثبت نام آرشیو آپلود تماس با ما طراح قالب
ابزار های مفید وبلاگ نویسان