close
تبلیغات در اینترنت
آنزیم های همانندسازیreplication enzymes

آنزیم های همانندسازیreplication enzymes

همانندسازی,replication,آنزیم ها,لیگاز,توپوایزومراز,پلیمراز,هلیکاز,پرایماز,پرایمر,قطعات اوکازاکی,اکازاکی,
اطلاعات ما ازهمانندسازی پروکاریوتها بیشتر ازیوکاریوت هاست. درپروکاریوتها 3نوع dna polymeraseوجود دارد حال آنکه در یوکاریوت ها تاکنون11 نوع آنزیم شناخته شده است. دونوع آن که بیشترین کاربرد را در همانندسازی دارند نوع1و3 میباشد کلا dnapolاز سر '3به '5میخواند واز'5به '3میسازد. این آنزیم فقط میتواند…
Miss dr

امروز : یکشنبه 30 اردیبهشت 1397

خانه انجمن ورود ثبت نام آرشیو آپلود تماس با ما طراح قالب
ابزار های مفید وبلاگ نویسان